bannerNAME

AMOUNT

PAVAMANA KALASHABHISHEKA ( KANIKE SAHITA )
60
MAGALARATHI ( TRIKALA POOJA SAMAYA )
35
PANCHAMRATH ABHISHEKA
-
PALLAKKI USTAVA SEVA KANIKE
200
NAGA SANNIDIYALLI DARSHANA YA PAVAMANA SEVA
75
BRAHMANA SANTHARPANE ( ONE )
25
NITYA POOJA
550
NANDADEEPA
-

 

For more details click contact